Báo giá IMC

Home

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Việt
  • English (UK)
  • 한국어
- select your language -
必填字段!
必填字段!

Giới thiệu về Thương hiệu/ Sản phẩm và Công ty

Họ và tên của bạn
必填字段!
必填字段!
Công ty
必填字段!
必填字段!
Email
必填字段!
必填字段!
Số điện thoại
必填字段!
必填字段!
Giá trị cốt lõi của thương hiệu (Brand core values)
必填字段!
必填字段!
Lịch sử thương hiệu/ Bối cảnh doanh nghiệp (Background)
必填字段!
必填字段!
Tại sao cần làm chiến dịch này? (Context)
必填字段!
必填字段!

Mục tiêu Truyền thông và Kinh doanh

Khách hàng cần cung cấp các thông tin đầy đủ về các mục tiêu của doanh nghiệp như mục tiêu kinh doanh, truyền thông và các mục tiêu cụ thể khác.

Mục tiêu kinh doanh. Ví dụ: Doanh số tăng trưởng 10% sau 1 năm) (Sales target)
必填字段!
必填字段!
Mục tiêu chiến dịch (Campaign Target)
必填字段!
必填字段!

Thông tin về chiến dịch

Chân dung khách hàng mục tiêu (Nhân khẩu, mức thu nhập, hành vi, tâm lý,...)
必填字段!
必填字段!
Những sự thật ngầm hiểu liên quan tới khách hàng, sản phẩm hoặc mục tiêu của chiến dịch này)
必填字段!
必填字段!
Doanh nghiệp mong muốn khách hàng phản hồi như thế nào với chiến dịch?
必填字段!
必填字段!
Thông điệp chính truyền tải tới khách hàng (Key message)
必填字段!
必填字段!
Kênh truyền thông mong muốn (Channel)
必填字段!
必填字段!
Tiêu chí đánh giá thành công của chiến dịch (KPI)
必填字段!
必填字段!

Các thông tin khác

Thời gian triển khai (Timeline)
必填字段!
必填字段!
Địa bàn triển khai (Location)
必填字段!
必填字段!
Ngân sách (Budget)
必填字段!
必填字段!
Tài liệu sẵn có để phục vụ chiến dịch. Ví dụ: Nghiên cứu thương hiệu; Khảo sát thị trường; Kế hoạch kinh doanh của năm (Documents)
必填字段!
必填字段!
Gửi tài liệu của bạn (nếu có)
必填字段!
必填字段!
Các yêu cầu khác nếu có (Other requests)
必填字段!
必填字段!

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.